VÅR PÅVERKAN

Ett positivt inflytande över hela världen

Från små mikroskopiska organismer till stora städer är vatten en nödvändighet. Idag står världen inför en ny uppsättning utmaningar – från klimatförändringar till krav på större social rättvisa – som bara kan lösas med en kollektiv global insats.

På Culligan är vi fast beslutna att bygga en bättre, mer hållbar värld genom att förbättra både vår sociala och miljömässiga påverkan.

Planet Earth and a glass as foreground

Hand picking up bottle from Sea

Vi tar itu med dagens problem

Hållbarhet är vår prioritet

Hållbarhet är en utmaning på många nivåer, och att bygga en mer hållbar värld kräver att vi alla gör vad vi kan.

På Culligan tror vi att renare, hälsosammare vatten kan bidra till att förbättra livet för människor runt om i världen och är en viktig drivkraft för att lösa några av de största utmaningarna framöver.

Vårt mål är att göra allt vi kan inom de områden där vi är bäst rustade att göra en verklig skillnad. Vi har därför tagit fram en rad åtaganden som ligger i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och som stöder vårt arbete med att bidra till en bättre värld.

LÄS VÅR ESG-RAPPORT (PDF) →

Föroreningar

1 miljon plastflaskor för engångsbruk konsumeras varje minut i hela världen.

Hälsa
Vattenföroreningar skapar stora folkhälsoproblem
Globalt
2,2 miljarder människor saknar säkert dricksvatten
Klimatförändringar
De globala utsläppen av växthusgaser beräknas öka temperaturen med 3ºC fram till 2100.

Vår inställning till hållbarhet

Se våra framsteg hittills och de steg vi tar för att påverka ännu mer


Våra åtaganden

Från produktutveckling till service och underhåll är vi fast beslutna att ha en positiv inverkan på både människor och vår planet.

Varför vi värdesätter mångfald, rättvisa och inkludering

Att leda med autenticitet

Att bidra till en bättre och mer hållbar värld innebär mer än att införa miljöåtgärder. Vi lyfter också fram sociala skillnader genom att uppmuntra mångfald, rättvisa och inkludering.

Som en global organisation med medarbetare från en mängd olika nationaliteter och bakgrunder strävar vi efter att skapa en kultur som uppmuntrar varje individ att ta med sina unika erfarenheter och perspektiv i sitt arbete.

Vi anser att det är mer än rätt att bygga en arbetsstyrka med olika kulturella bakgrunder, ras, etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck och fysiska förmågor, det är grundläggande för vår framgång.

People tallking

Läs mer om Culligan