CULLIGAN NORDIC GROUP –
ANVÄNDARVILLKOR

Denna hemsida drivs av Culligan Nordic Group, en grupp företag registrerade i de fyra länderna Norge, Sverige, Danmark och Finland. Org.nr. Norge 984522738, Org.nr. Sverige 556581-5023, Cvr Danmark 32271529, Org.nr. Finland 984522738, gemensamt kallade ”Operatören”.

Licens och personuppgifter

 • Operatören ger dig en icke-exklusiv licens att använda denna webbplats enligt följande användarvillkor.
 • Operatören kan när som helst och utan förvarning återkalla licensen.
 • Med ”personuppgifter” avses information som ditt namn, postadress, e-postadress, ISP, telefonnummer och annan personlig information som du lämnar eller samlas in om dig enligt gällande lokal lagstiftning. Om du ger oss personuppgifter kan vi använda dessa för att svara på dina förfrågningar, anpassa din användarupplevelse hos oss, kontakta dig via e-post, skicka e-postmeddelanden med information om nya produkter, tjänster eller erbjudanden. Genom att lämna information till Operatören via denna webbplats samtycker du till vår lagring och användning av informationen enligt dessa användarvillkor, integritetspolicy och vår policy för användning av cookies.

Material på webbplatsen

 • Denna webbplats innehåller material som tillhör Operatören. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, grafiska element samt material i dokumentbiblioteket (”Culligan Material”). Materialet skyddas av immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätts- och varumärkesrättigheter (”IPR”).
 • Du får titta på, använda, ladda ner och lagra materialet på denna webbplats endast för personligt bruk eller forskningsändamål. Kommersiell användning är inte tillåten om inte särskilt tillstånd ges av Operatören. För att använda dokumentbiblioteket som innehåller specifikt Culligan-material (”licensen”) krävs uttryckligt tillstånd och licens. Vidarebefordran, ompublicering eller andra metoder för att göra materialet på denna webbplats tillgängligt för tredje part är förbjudet. Under licensen krävs det att användaren godkänner och samtycker till att all IPR som rör Culligan-materialet, inklusive alla varumärkes- och domännamn, varumärken, logotyper och design (”Culligan-IP”) är och förblir Operatörens eller medlemmar i Culligan Group:s egendom. Licensen kommer att vara en icke-exklusiv licens för användaren att använda namnet ”Culligan” och Culligan-IP och -brandvägg enbart i samband med marknadsföring och försäljning av produkter som auktoriserad återförsäljare för Culligan samt i marknadsförings-, reklam- och erbjudandematerial som användaren använder enbart i detta syfte och förutsatt att sådant material är förhandsgranskat av Operatören. Under licensen samtycker användaren till att inte göra, delta i eller ge tillstånd till aktiviteter eller handlingar eller att underlåta åtgärder där ”Culligan”-namnet, IPR- eller brandväggsnamnet, materialet på denna webbplats eller i dokumentbiblioteket eller särdragenheten eller ryktet eller det goda namnet kan skadas på något sätt.

Området för användarvillkor

 • Informationen på denna webbplats tillhandahålls i god tro och är endast avsedd för allmän information och allmänt intresse.
 • Även om Operatören strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, är de inte ansvariga för några felaktigheter och ansvarar inte för och ger ingen garanti för informationens korrekthet, tillförlitlighet eller lämplighet, och om du förlitar dig på eller baserar dig på sådan information görs det helt och hållet på egen risk.
 • Informationen på denna webbplats bör inte betraktas som absoluta fakta och utgör inte någon form av rådgivning eller rekommendation.

Länkar

 • Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Operatören tar inget ansvar eller åtaganden för innehållet på andra webbplatser som inte är under sträng kontroll av Operatören eller andra medlemmar i Culligan Group. Ingen länk är avsedd att ge eller ska uppfattas som att ge Operatörens godkännande av en sådan webbplats.

Åtaganden

 • Operatören garanterar inte att användningen av denna webbplats kommer att vara kompatibel med all maskinvara eller programvara som används av besökare på webbplatsen.
 • Även om det alltid finns en viss risk med att lämna ut personuppgifter och inga system är helt säkra, strävar Operatören efter att vidta rimliga åtgärder som står i proportion till informationen och förhindrar och minimerar en sådan risk i samband med din användning av denna webbplats.

Hela avtalet

Dessa användarvillkor (inklusive integritetspolicyn och vår policy för användning av cookies) omfattar alla villkor som du och Operatören samtycker till i samband med användningen av denna webbplats om inte annat skriftligen avtalats med dig.

Tillämplig lag och acceptans av dessa användarvillkor och villkor

 • Denna webbplats kontrolleras och drivs av Operatören från sina kontor i Norden. Utformningen, existensen, strukturen, utförandet och giltigheten i alla aspekter av villkoren på denna sida, eller någon tvist i samband med materialet på denna webbplats regleras av engelsk lag. Norska, svenska, danska eller finska domstolar har exklusiv jurisdiktion för att lösa tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med dessa användarvillkor och/eller i samband med denna webbplats.
 • Genom att använda denna webbplats samtycker du automatiskt till dessa användarvillkor.