Integritetspolicy

Culligan Nordic Group (”vi”, ”oss” eller ”vår”) är en grupp av företag registrerade i de fyra länderna Norge, Sverige, Danmark och Finland. Org. nr. Norge 984522738, Org. nr. Sverige 556581-5023, Cvr Danmark 32271529, Org. nr. Finland 984522738.

Vi respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy (”Policy”) kommer att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats i Norge, Sverige, Danmark eller Finland på https://culligan.no, https://www.culligan.se, https://www.culligan.dk eller https://www.culligan.fi och/eller köper våra produkter eller tjänster.

Denna Policy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats, inklusive eventuella personuppgifter som du kan lämna till oss via webbplatsen när du registrerar ett konto eller köper en produkt.

Vår webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter som rör barn.

Det är viktigt att du läser denna policy tillsammans med andra meddelanden om integritet eller rättvis behandling som vi kan tillhandahålla dig vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Ändringar och uppdateringar av denna policy kan göras från tid till annan.

Eventuella revideringar kommer att publiceras på denna sida så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den informationen. Läs denna sida regelbundet så att du är medveten om eventuella ändringar.

VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

I enlighet med dataskyddslagstiftningen är Culligan Nordic Groups respektive lands företag personuppgiftsansvarig och ansvarar för webbplatsen.

Vi har en dataskyddsansvarig som ansvarar för att följa upp frågor som rör denna policy. Om du har några frågor om denna policy, inklusive begäran om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta dataskyddsombudet via kontaktuppgifterna nedan:

Fullständigt namn på juridiska personer:

Waterlogic Norge AS
984522738

Waterlogic Sverige AB
556581-5023

Culligan Danmark ApS
32271529

Waterlogic Finland Oy
984522738.

Titel på datasäkerhetschef: Marketing Manager Nordic

E-postadress: gdpr@culligan.se

ÄNDRINGAR AV DINA UPPGIFTER

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Vänligen informera oss om dina personuppgifter (t. ex. namn eller adress) ändras under din relation med oss så att vi kan uppdatera våra register.

DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

”Personuppgifter” innebär all information om en individ som kan identifiera den individen. Det inkluderar inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).

Information du tillhandahåller

Vi kommer att samla in personuppgifter som rör dig som du tillhandahåller när du: fyller i ett kontaktformulär på vår webbplats; prenumererar på någon av våra tjänster; registrerar dig för en gratis provperiod; loggar in på vår portal och/eller någon av våra appar; svarar på en undersökning; begär nedladdning av guider eller andra resurser på vår webbplats; engagerar dig med oss via våra sociala medier och/eller samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Denna information inkluderar personuppgifter såsom ditt fullständiga namn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel, avdelning, preferenser och vår kommunikation med dig.

Vi kan också samla in information om din organisation, såsom företagsnamn, årliga intäkter och den bransch där du är verksam, samt fakturerings- och betalningsuppgifter, finansiella transaktionsuppgifter, kreditinformation och historik.

Information som vi samlar in om dig

Varje gång du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in följande information:

Teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställning, webbläsartillägg och versioner, operativsystem och plattform; och information om ditt besök, inklusive fullständiga Uniform Resource Locators (URL) klickströmmar till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter du har sett eller sökt efter, sidans svarstider, nedladdningsfel, längd på besök på specifika sidor, sidinteraktionsinformation (såsom rullning, klick och musrörelser) och metoder som används för att navigera bort från sidan och eventuella telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in särskilda kategorier av personuppgifter om dig.

Om vi inte kan samla in nödvändiga personuppgifter från dig

Om vi måste samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig, och du inte tillhandahåller denna information när vi ber om det, kanske vi inte kan uppfylla det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att tillhandahålla varor eller tjänster till dig). I sådana fall kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt från oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter där det är tillåtet enligt lag och för de ändamål som anges i denna policy. Dessa är:

  • När du ger ditt samtycke
  • När det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som vi har ingått eller kommer att ingå med dig
  • När det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • För våra berättigade intressen eller för en tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätter dessa intressen

Vi kan använda dina personuppgifter i samband med tillhandahållande och administration av de tjänster som du har begärt och/eller för att svara på dina förfrågningar. Om du inte ger oss viss information kan det hända att vi inte kan behandla din beställning. Vi kan också använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, behandla klagomål och genomdriva våra villkor.

Vi kan använda dina personuppgifter för våra legitima affärsintressen, som inkluderar säkerhetsåtgärder, förbättringar av vår webbplats, förbättringar av våra lösningar och tjänster samt för allmänna marknadsföringsändamål. Vi kommer dock inte att göra detta om våra intressen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Ändamål för användning av dina personuppgifter

Vi har beskrivit nedan hur vi planerar att använda dina personuppgifter:

För att registrera dig som ny kund; för att behandla och leverera din beställning, inklusive administrera betalningar, avgifter och kostnader, och samla in eventuella belopp som är skyldiga oss; för att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar att meddela dig om ändringar i våra villkor eller integritetspolicy, be dig att skriva en recension eller delta i en undersökning; att skicka nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om nya produkter eller tjänster, eller rekommendera andra varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig, informera dig om specialerbjudanden och bjuda in dig till våra evenemang, endast om du har gett oss ditt samtycke till att ta emot sådan kommunikation. Mer information om hur vi kan marknadsföra till dig finns i avsnittet ”Marknadskommunikation” i denna policy; att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datalagring); att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av sådan annonsering; att använda dataanalys för att förbättra och utveckla vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter där det är tillåtet enligt lag och för de ändamål som anges i denna policy. Dessa är:

  • När du ger ditt samtycke
  • När det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som vi har ingått eller kommer att ingå med dig
  • När det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • För våra berättigade intressen eller för en tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätter dessa intressen.

Vi kan använda dina personuppgifter i samband med tillhandahållande och administration av de tjänster som du har begärt och/eller för att svara på dina förfrågningar. Om du inte ger oss viss information kan det hända att vi inte kan behandla din beställning.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, behandla klagomål och genomdriva våra villkor.

Vi kan använda dina personuppgifter för våra legitima affärsintressen, som inkluderar säkerhetsåtgärder, förbättringar av vår webbplats, förbättringar av våra lösningar och tjänster samt för allmänna marknadsföringsändamål. Vi kommer dock inte att göra detta om våra intressen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Ändamål för användning av dina personuppgifter

Vi har beskrivit nedan hur vi planerar att använda dina personuppgifter:

För att registrera dig som ny kund; för att behandla och leverera din beställning, inklusive administrera betalningar, avgifter och kostnader, och samla in eventuella belopp som är skyldiga oss; för att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar att meddela dig om ändringar i våra villkor eller integritetspolicy, be dig att skriva en recension eller delta i en undersökning; att skicka nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om nya produkter eller tjänster, eller rekommendera andra varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig, informera dig om specialerbjudanden och bjuda in dig till våra evenemang, endast om du har gett oss ditt samtycke till att ta emot sådan kommunikation. Mer information om hur vi kan marknadsföra till dig finns i avsnittet ”Marknadskommunikation” i denna policy; att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datalagring); att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av sådan annonsering; att använda dataanalys för att förbättra och utveckla vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål som är kompatibelt med det ursprungliga ändamålet. Om du vill ha en förklaring av hur behandlingen för det nya syftet är förenligt med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där det krävs eller tillåts enligt lag.

DATALAGRING – HUR LÄNGE OCH VAR?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav, bokförings- eller rapporteringskrav. Om behandlingen baseras på ditt samtycke kommer vi endast att behandla dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter kommer vi att överväga personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av personuppgifterna, syftet med behandlingen av personuppgifterna och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt tillämpliga rättsliga krav.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert i enlighet med denna policy.

UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter och vi tillhandahåller i allmänhet inte dina personuppgifter till tredje part, men det finns några undantag. Vi kan dela dina personuppgifter på följande sätt (vid behov):

För att tillhandahålla de tjänster du har begärt, vilket kan innebära att vi delar dina personuppgifter med våra auktoriserade partners/underleverantörer med en faktisk eller potentiell säljare eller köpare av vår verksamhet och/eller tillgångar. Information om våra kunder och användare kommer att vara en av de överförda tillgångarna; med våra koncernföretag, vilket innebär våra dotterbolag och moderbolag, samt dotterbolag eller moderbolag till samma; för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter eller på annat sätt tillåtet enligt lag; för inkassoprocesser; för säkerhetsändamål eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter; i samband med rättsliga anspråk eller försvar eller för att genomdriva våra villkor; och för att förebygga eller upptäcka brott och/eller gripa eller åtala brottslingar kan vi dela alla personuppgifter som vi samlar in med polisen, andra offentliga eller privata organ, statliga eller representativa organ i enlighet med relevant lagstiftning. Detta inkluderar offentliga myndigheter, försäkringsbolag, finansbolag och/eller andra organ. Det kan finnas situationer där vi är skyldiga att överföra dina personuppgifter utanför Sverige. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför Sverige om vi har infört lämpliga skyddsåtgärder.

MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss, köpt varor eller tjänster från oss eller registrerat dig för en kampanj. Vi kommer inte att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du har valt att inte ta emot dem.

Vi kommer att inhämta ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med företag utanför vår företagsgrupp i marknadsföringssyfte.

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att följa länkarna för avregistrering i alla marknadsföringsmeddelanden som du får.

DATASKYDD

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas oavsiktligt. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett behov av att känna till och få tillgång till uppgifterna. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av en sekretessplikt. Vi har fastställt förfaranden för att hantera misstänkta personuppgiftsbrott och vi kommer att meddela dig och alla relevanta tillsynsmyndigheter om ett brott om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

Att begära information om de personuppgifter vi har om dig och källorna till den informationen. Du kan begära en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. Denna tjänst är vanligtvis kostnadsfri, men vi har rätt att ta ut en ”rimlig avgift” under vissa omständigheter, begära rättelse av eventuella felaktigheter i samband med de personuppgifter vi har, i vissa fall begära radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i vissa fall begära att dina personuppgifter överförs till dig eller en ny leverantör om uppgifterna behandlas automatiserat, och återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Detta påverkar inte behandling som redan utförts med ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges i denna policy.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta itu med dina problem innan du kontaktar IMY, så kontakta oss först.

LÄNKAR

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, tillägg och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

KAKOR

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats. Se vår cookiepolicy för mer information om vilka cookies vi använder och i vilka syften vi använder dem.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna policy är välkomna och ska skickas via e-post till sekretessombudet på den e-postadress som anges ovan.

 

Senast ändrad i november 2023.