Culligan FAQ

Här hittar du en översikt över vanliga frågor och svar om våra produkter och tjänster.

Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

top_teaser_faq

Generellt om vattenautomater

Generella frågor och svar om våra vattenautomater.

En vattenautomat ger dig följande fördelar:

 • Sparar tid och pengar: En vattenautomat är betydligt billigare än att köpa flaskvatten. Dessutom sparar du den tid det tar att handla och återlämna tomflaskor.
 • Värnar miljön: En vattenautomat förhindrar onödig produktion och transport av vattenflaskor. Detta minskar plastavfallet som produceras på lång sikt.
 • Modern design: Tack vare sin eleganta och kompakta design passar Culligans vattenautomater perfekt in på kontor, i skolor eller kafeterior. Som en modern accessoar blir de ett blickfång i alla miljöer.
 • Njut av bekvämligheten: Culligan erbjuder dig en hel repertoar av alternativ för att dricka ditt vatten: kylt, rumstempererat, varmt eller kolsyrat. Allt du behöver göra är att njuta av vattnet – Culligan tar hand om underhållet av utrustningen.

Beroende på vald enhet kan du få vattnet vid olika temperaturnivåer:

 • kylt
 • rumstempererat
 • varmt
 • extra varmt

Dessutom, beroende på enheten, kan du välja mellan olika nivåer av kolsyra:

 • låg halt
 • normal halt
 • hög halt

Majoriteten av våra vattenautomater har endast normal kolsyrehalt.

Det finns tyvärr inget generellt svar på detta, eftersom det beror på en rad olika faktorer och individuella önskemål.

 • Vilken typ av vatten (filtrerat kranvatten eller källvatten) föredrar du?
 • Vad är dina behov?
 • Vilka typer av vatten vill du ha (kallt, kolsyrat, varmt, extra varmt eller rumstempererat)?
 • Var vill du placera vattenautomaten (bänkmodell, tapptorn eller golvmodell)?
 • Vilken typ av reningsteknologi föredras?

Ja, våra produkter och tjänster minskar påverkan på miljön jämfört med andra alternativ.

Culligan är ett modernt företag som tar hållbarhet på allvar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter, procedurer och rutiner för att säkerställa etisk handel och en miljövänlig inställning.

Vi strävar efter att vara en pålitlig och serviceinriktad leverantör genom effektiv planering och bra kommunikation med kunden. Vi är flexibla och genomför leveranser och serviceåtaganden punktligt. Culligan-koncernen värnar om miljön och etiken i vår verksamhet. Vi tillverkar våra vattenmaskiner i egna fabriker där vi säkerställer arbetsmiljö och rättvisa löner för våra anställda. Dessutom tillverkas alla våra vattenautomater i Europa under förhållanden som beaktar arbetsmiljö, miljö och rättvisa löner. Våra produkter är 100 % återvinningsbara och innehåller inga kemikalier som kan vara skadliga varken för konsumenter eller miljön. Produkterna är märkta med energiklass A+ eller bättre.

Vi kommer att arbeta kontinuerligt för att förbättra vår verksamhet genom att:

 • Sträva efter att förstå och tillgodose nuvarande och framtida behov hos kunder, marknad och omvärld, samt uppfylla deras, myndigheternas och ägarnas krav och förväntningar.
 • Kontinuerligt fokusera på förbättring av processer och metoder med uppdaterade teknologiska verktyg, och försöka utveckla en kultur för förbättringar genom hela företaget.
 • Engagera medarbetare för att skapa en gemensamhet, engagemang och ägarskap till arbetsprocesser och arbetsmiljö.
 • Kontinuerligt utvärdera möjligheter för alternativa transportsätt för varor och tjänster, såsom elbilslösningar.
 • Minska vårt klimatavtryck genom riktat arbete baserat på identifierade aspekter som exempelvis CO2-utsläpp.
 • Fokusera målinriktat på återanvändning och återvinning av maskiner, produkter och förpackningar.
 • Alltid följa miljökrav enligt gällande lagar och förordningar samt andra intressenters krav som vi har förbundit oss till.

Ja, filtersystemet eliminerar upp till 99,99 procent av potentiella patogener. Ändå bevaras mineraler och spårämnen eftersom de är betydligt mindre än porerna i de filter som används.

Nej, de skiljer sig åt i filtreringsprocessen och graden av filtrering.

Alla våra maskiner är energisnåla.

De flesta av våra maskiner har ett standby-läge som säkerställer minimal strömförbrukning när maskinen inte används.

Samtliga av våra maskiner ger dig kallt vatten från första glaset, vilket förhindrar att man låter vattnet stå och rinna tills att det blir kallt, och det sparar naturresurser.

Ja. Vi använder för övrigt bara återvinningsbara kolsyretuber, och inte några engångstuber.

Vattenreningsteknologi

Endast Culligan erbjuder en unik 4-stegsprocess för att leverera det renaste, fräschaste och säkraste vattnet till din arbetsplats. Vi använder exklusiv teknik för att säkerställa att din vattenautomat är hygieniskt skyddad på utsidan och att ditt vatten är noggrant renat och säkert att dricka.

 

Steg 1:

Filtrering med hög prestanda.

Våra bästa kolfilter avlägsnar sediment, klor och andra föroreningar, neutraliserar dålig smak och lukt från ditt vatten, samtidigt som naturligt förekommande och nyttiga mineraler kan passera igenom för att garantera god smak och friskt vatten.

Steg 2

Upp till 99,9999 % reduktion av bakterier och virus med Firewall®

Till skillnad från andra vattenautomater renar vår patenterade Firewall® UV-C-teknologi vattnet noggrant hela vägen till utloppet. Detta förhindrar bakterier som legionella, salmonella och E. coli, samt virus som hepatit och covid-19, från att komma in i systemet, förorena dricksvattnet och orsaka sjukdom.

Steg 3

Reducera mikrober med upp till 99,5 % med BioCote®

Ett urval av våra vattenautomater har också en skyddad yta med antimikrobiell teknologi kallad BioCote®. Detta är ett silverjonbaserat tillsatsämne som hämmar tillväxten av mikrober och ger permanent och långvarigt skydd på de viktigaste plastytorna.

Steg 4

Beröringsfri hantering

Vår beröringsfria lösning innebär att du inte behöver nudda vattenautomaten, vilket ytterligare minskar risken för att sprida bakterier mellan användare. Pedaler finns tillgängliga för ett brett urval av våra vattenautomater.

Hyra eller köpa?

Beroende på typ av vattenautomat och tillhörande utrustning kan kostnaderna variera avsevärt.

Som företag kan du beställa Culligans vattenautomater via vårt kontaktformulär eller genom att ringa vår kundservice. Culligan säljer vattenautomater över hela världen.

Båda alternativen har olika fördelar och nackdelar som du kan läsa mer om här på vår hemsida.

Innan du köper bör du tänka över dina behov.

 • Installation: Var kommer vattenautomaterna att installeras? Ska enheterna placeras på bänk eller behövs underskåp?
 • Specifika krav: Finns det några specifika krav för installationen?
 • Behov: Hur många personer kommer att använda vattenautomaten?
 • Vattenalternativ: Vilka typer av vatten bör vara tillgängliga (kylt, varmt, kolsyrat etc.)?

Alla Culligan-produkter levereras med garanti enligt köplagen. Om ett serviceavtal är tecknat kommer du att ha garanti under hela avtalsperioden.

Culligan tar hand om service och underhåll. Detta ingår i våra serviceavtal och bevarar den kvalitet som krävs.

Men vi rekommenderar att ytor som är i kontakt med händer regelbundet desinficeras.

En källvattenkylare kan i princip placeras nästan var som helst där det finns tillgång till el, men den bör inte placeras i direkt solljus eller i områden där den utsätts för starka dofter.

När det gäller vattenautomater som är anslutna till vattenledningen gäller samma som för källvattenkylare, men dessutom krävs närhet till en vattenanslutning.

Vatten är vår värld

Allt vi gör handlar om bättre vatten. Läs mer om vår historia, våra åtaganden och våra globala varumärken.